<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Persoonlijkheid

Mobiliteits Indicator

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren 

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

De Mobiliteits Indicator brengt in kaart in welke mate iemand zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt, versus in hoeverre iemand zich gebonden voelt aan zijn huidige werk.

Toepassing

De vragenlijst Mobiliteits Indicator wordt voornamelijk ingezet bij loopbaanadvisering en bij onderzoek naar de mobiliteit van werknemers. Daarnaast is de vragenlijst bruikbaar bij reïntegratie en outplacement, om inzicht te krijgen in de facetten die bijdragen aan de motivatie van kandidaten. Een te lage of te hoge mobiliteit kan voor organisaties problemen opleveren. Een te lage mobiliteit kan er voor zorgen dat een organisatie minder wendbaar wordt, het is niet goed mogelijk om te vernieuwen. Bij een te hoge mobiliteit dreigt het gevaar dat er te veel kennis uit de organisatie vertrekt.

Ontwikkeling

Arbeidsmobiliteit komt voort uit de balans tussen de binding met de huidige baan en de aantrekkingskracht van alternatieven. De Mobiliteits Indicator is gebaseerd op de veldtheorie van Kurt Lewin en het VIE-model van Vroom. Dit is aangevuld met de schaal Doelhelderheid, vanuit het idee dat alleen heldere doelen kunnen motiveren. Onderzoek heeft de validiteit van deze vragenlijst aangetoond. Mensen met een hoge score vinden vaker en sneller een andere baan dan mensen met een lage score.

Schalen Mobiliteits Indicator
1. Aantrekkingskracht (andere) functie;
Is de aantrekkingskracht van een nieuwe functie groter dan de binding met de huidige functie? De aantrekkingskracht is onderverdeeld in vier aspecten:

  • Algemene tevredenheid
  • Inhoudelijke meerwaarde: takenpakket
  • Relationele meerwaarde: samenwerking
  • Financiële meerwaarde: salaris en arbeidsvoorwaarden

Naarmate op deze aspecten meer wordt verwacht van een nieuwe functie dan van de huidige functie, dan is de aantrekkingskracht van een nieuwe functie relatief sterker dan de binding met de huidige situatie.

2. Doelhelderheid
Heeft iemand duidelijk voor ogen wat hij of zij na de huidige situatie wil gaan doen?

3. Ervaren kansrijkheid
Denkt iemand ook een reële kans te hebben om dit doel te verwezenlijken?

4. Sollicitatie-activiteiten
Is iemand actief bezig om het doel te bereiken?

Voorbeeldvraag Mobiliteits Indicator

mobi

Actuele mobiliteit
Alle vier factoren tezamen bepalen zoals gezegd de actuele arbeidsmarktmobiliteitsscore. Naarmate deze hoger is, is de kans groter dat de kandidaat spoedig een nieuwe functie zal aanvaarden.

Potentiële mobiliteit
De twee factoren ‘doelhelderheid’ en ‘ervaren kansrijkheid’ bepalen samen de potentiële mobiliteit: de overtuiging dat, als het nodig mocht zijn, iemand op korte termijn een passende functie kan bemachtigen.

Voorbeeld grafische weergave uit het Mobiliteits Indicator rapport
mobi_rap

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat