<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Zingeving Vragenlijst

De Zingeving Vragenlijst is een zelfreflectie-instrument ontwikkeld in samenwerking met Merlijn Koch en Ilse Vooren. Het doel van deze vragenlijst is om te onderzoeken hoe iemand in het leven staat en op welke manier de kandidaat zichzelf kan versterken op het gebied van zingeving.

placeholder-header-centered

In het voorjaar van 2017 werd de eerste versie van de Zingeving Vragenlijst door Ixly gepubliceerd. In de maanden daarna ontvingen we regelmatig de feedback dat gebruikers de vragenlijst te lang vonden en dat sommige onderdelen van het rapport lastig leesbaar waren. Deze feedback is de aanleiding geweest voor een compleet nieuw ontwerp van de Zingeving Vragenlijst. De nieuwe versie van de Zingeving heeft nog altijd hetzelfde meetdoel als het originele ontwerp, maar met meer aandacht voor toegankelijkheid voor zowel de adviseur als de kandidaat.

Het nieuwe rapport van de Zingeving Vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. Elk van deze onderdelen geeft een andere kijk op de zingeving van de kandidaat.

Onderdeel 1: Algemene ervaring van zin
In dit onderdeel wordt getoond in hoeverre aan een drietal universele psychologische behoeftes is voldaan: het ervaren van zin en motivatie, een gevoel van tekortschieten, een gemis aan verbinding en het ervaren van leegte.

Onderdeel 2: Energie in het leven
Voor negen verschillende levensgebieden wordt getoond hoeveel energie de kandidaat investeert en wat hij/zij hiervoor terugkrijgt. Hiermee ontstaat een beeld van de balans tussen energiestromen en welke levensgebieden daarin om extra aandacht vragen.

Onderdeel 3: Toekomstbeleving
Hoe de kandidaat naar de toekomst kijkt zegt veel over hoe hij/zij nu in het leven staat. In dit onderdeel wordt getoond welke gevoelens iemand ervaart richting de toekomst.

Meetpretentie en toepassing
De vragenlijst is ontworpen als intake-instrument voor coaches. Het doel van de vragenlijst is niet om een diagnose te stellen maar om gevoelens over verschillende aspecten van het leven zichtbaar te maken. De uitslag van de vragenlijst is geen doel op zich, maar biedt een ingang voor verdere ontwikkeling. Het bespreken van de resultaten met een coach of sparringpartner wordt dan ook sterk aangeraden.

Ontwikkeling
Het originele concept van de vragenlijst komt van Merlijn Koch en Ilse Vooren. Zij hebben zich daarbij gebaseerd op diverse theorieën rondom zingeving. In samenwerking met Ixly is dit originele idee doorontwikkeld. Hierbij zijn statistische overwegingen meegenomen in de keuze voor het model en de schalen en is meer nadruk gelegd op de toegankelijkheid van de vragenlijst en het rapport.

Normgroep
Twee van de drie onderdelen van de Zingeving 2.0 zijn genormeerd. Er is voor gekozen om onderdeel 2 niet te normeren omdat hier de antwoorden van de kandidaat direct tegen elkaar worden afgezet. Een normering zou daarin voor een onbedoelde vertekening kunnen zorgen. Onderdeel 1 en onderdeel 3 van de Zingeving 2.0 zijn wél genormeerd. Voor onderdeel 1 bestaat de normgroep uit 191 deelnemers, voor onderdeel 3 zijn dit 208 deelnemers. Beide normgroepen zijn representatief voor de beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Aangezien de Zingeving 2.0 bedoeld is als een adviesinstrument is er enkel een advies normgroep beschikbaar.

Betrouwbaarheid en validiteit
Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheden van de Zingeving Vragenlijst hoog zijn. De schalen van onderdeel 1 hebben alfa’s tussen de .929 en .945. De schalen van onderdeel 3 hebben alfa’s tussen de .678 en .910. Omdat de uiteindelijke schalen van de Zingeving 2.0 anders zijn uitgevallen dan verwacht op basis van de theorie is er momenteel nog niet voldoende data beschikbaar voor een uitgebreid onderzoek naar de verschillende vormen van validiteit.