Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Case: Transavia

Inzicht in faciliterend leiderschap met de 360-Toolkit

transavia-1-1

360 graden feedback bij het leiderschapsprogramma van Transavia

Transavia gebruikt de 360-Toolkit in hun leiderschapsprogramma. Lees hieronder hoe zij gebruik maakten van 360 graden feedback om het ‘faciliterend leiderschap’ in beeld te brengen, om vervolgens op individueel niveau en organisatiebreed ontwikkeldoelen te bepalen.

Hoe staan we ervoor? 360 graden feedback vragenlijst als nulmeeting

De 360-Toolkit maakt het gemakkelijk om 360 graden feedback vragenlijsten te versturen aan collega’s, leidinggevenden of externe respondenten. Transavia heeft de 360-Toolkit gebruikt om een 360 graden feedback-vragenlijst uit te sturen als nulmeting in het leiderschapsprogramma en zo inzicht te verkrijgen in het ‘faciliterend leiderschap’ van de leidinggevenden.

Hoe vraag je feedback over faciliterend leiderschap?

In de 360-Toolkit kunnen organisaties vragenlijsten samenstellen aan de hand van de competenties, zoals bijvoorbeeld ‘overtuigingskracht’, ‘coachen van medewerkers’, ‘gespreksvaardigheid’, waar zij feedback op willen ontvangen. Bij elke competentie horen verschillende gedragsindicatoren; ‘neemt als er weinig overlegmogelijkheden zijn zelfstandig beslissingen’, is bijvoorbeeld een gedragsindicator bij de competentie ‘zelfstandigheid’. Een organisatie kan gebruikmaken van een Ixly-competentieset (een samenstelling van een aantal competenties uit de 40 competenties die direct beschikbaar zijn in het systeem), of een eigen set ontwikkelen. Transavia heeft ervoor gekozen een specifieke competentieset samen te stellen met competenties die het faciliterend leiderschap ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de vragenlijst goed aansluit bij de werkpraktijk en relevante informatie oplevert. De leidinggevenden verstuurden de vragenlijst aan medewerkers uit hun team, collega’s en hun eigen leidinggevende. Daarnaast vulden ze ook een vragenlijst over zichzelf in.

Een overzicht van specifieke competenties: hoe ziet de leidinggevende zichzelf? Wat neemt de omgeving waar?

Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld wordt het pas echt interessant. Het rapport dat via het systeem kan worden gegenereerd geeft inzicht in hoe competenties ontwikkeld zijn en worden waargenomen door de omgeving. Detailoverzichten geven een duidelijk beeld van scores op specifieke gedragsindicatoren. Zo wordt direct inzichtelijk waar de grootste verschillen zitten tussen de verschillende respondentgroepen; is er bijvoorbeeld discrepantie in hoe de leidinggevende zichzelf ziet en hoe anderen hem of haar zien? Is er sprake een reëel, kritisch of optimistisch zelfbeeld?

Ontwikkeldoelen bepalen en vervolgmetingen plannen

Het 360-Toolkit rapport geeft een analyse van sterk en zwak ontwikkelde competenties en biedt daarmee een handvat om persoonlijke ontwikkeldoelen te bepalen. Met groepsrapporten kan daarnaast een dwarsdoorsnede gemaakt worden van de organisatie als geheel, of voor specifieke organisatieonderdelen of locaties.
Transavia heeft de 360-Toolkit gebruikt als startpunt voor een ontwikkeltraject. Richting het einde van het traject is het interessant om een vervolgmeting te doen en ontwikkeling in kaart te brengen. Een tweede meetpunt is tevens een nieuw startpunt; op deze manier biedt de 360-Toolkit een handvat voor competentiemanagement.

Nieuwsgierig hoe u de 360-Toolkit kunt gebruiken om competenties in uw organisatie te versterken?

Feedback is een krachtig middel, in veel verschillende situaties en op meerdere niveaus: individueel, team en organisatie. Kijk hier voor meer toepassingen van de 360-Toolkit, of neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee.