<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Speciaal voor de coaching- en counselingpraktijk ontwikkelde Merlijn Koch (coach/trainer, humanisticus) in samenwerking met Ixly de Zingeving Vragenlijst. Deze vragenlijst biedt diep en breed inzicht in de ervaring van zingeving op verschillende leefgebieden van een cliënt. Lees hieronder zijn blog over de totstandkoming en toepassing van de vragenlijst.

Merlijn-cropMerlijn Koch is humanisticus en programmaontwikkelaar en trainer bij de opleiding positief existentiële coaching van Het Europees Instituut. Daarnaast is hij als coach bij Resilians betrokken bij uiteenlopende trainingen en coachingtrajecten in het bedrijfsleven. In samenwerking met Ixly ontwikkelde hij de vragenlijst ‘zingeving’ die helpt onderzoeken hoe iemand in het leven staat en een ingang biedt voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van zingeving.

De Zingevingsvragenlijst voor diepgaande zaken

Door: Merlijn Koch

Als mensen spreken over zingeving gaat het vaak over doelen in het leven. Mensen zetten bijvoorbeeld een zoektocht naar de kern of een missie centraal of ze besteden veel aandacht aan geloofsovertuiging en spiritualiteit. Hoewel dit belangrijke aspecten van zingeving zijn, zorgt de nadruk op deze grote doelen er in mijn beleving soms voor dat zingeving als dagelijkse ervaring wordt onderbelicht.

Werk, gezin, inkomen, relatie en vrije tijd, het zijn allemaal aspecten in je leven die voldoening en betekenis kunnen geven. Juist deze alledaagse aspecten kosten veel energie wanneer hun betekenis een vraag wordt of de zingeving op deze gebieden als negatief wordt ervaren.

In mijn dagelijkse praktijk van coaching zie ik vaak dat het voor veel mensen niet vanzelfsprekend is om stil te staan bij betekenis en zin in het dagelijkse leven, terwijl dit in mijn ervaring juist een groot effect kan hebben op het energieniveau dat mensen dagelijks ervaren en op hun welzijn.

Vragenlijsten voor coaching?

In coaching wordt over het algemeen nog weinig gebruik gemaakt van vragenlijsten (met uitzondering van loopbaancoaching). De reden hiervoor is mogelijk dat vragenlijsten vaak een diagnose geven terwijl het in coaching gaat om de eigen doelen van de coachee. Toch kan een vragenlijst een goede spiegel zijn om bijvoorbeeld tijdens een intake sneller de diepere laag naar boven te halen en te bepalen wat het doel is waar iemand aan wil werken.

In de vragenlijst Zingeving van Ixly ligt de nadruk op het zelfreflectieve proces van de gebruiker. De kracht zit in de vertaling van zingeving naar een aantal aspecten van de dagelijkse beleving. Daarmee wordt zingeving voelbaar en zichtbaar. De gecombineerde vragenlijst is ontwikkeld op basis van de dagelijkse praktijk en benadert zingeving op drie manieren: motivationele energie, behoeften aan zingeving en toekomstbeleving.

Motivationele energie: wat levert je energie op?

Mensen zijn zich niet altijd bewust van wat hen energie kost en wat juist energie oplevert. De energie die iemand ervaart is meer dan het fysieke component. Motivationele energie ontstaat in de relatie tot de context van het dagelijks leven en de betekenis of belemmering die daarin ervaren wordt. De kernvraag is of je betrokkenheid ervaart bij je dagelijkse activiteiten en deze je een bruisend of enthousiast gevoel geven, of dat iets die beleving van energie in de weg staat. De vragenlijst Zingeving geeft een aanzet om te onderzoeken hoe energie en zingeving samenhangen voor de coachee.

Elk mens heeft zingevingsbehoeften

Elk mens heeft herkenbare fysieke behoeften zoals eten, drinken, slaap en sociale behoeften. Daarnaast heeft ieder ook de psychologische behoefte aan zingeving in het leven. Wanneer aan deze behoefte kan worden voldaan zal iemand eerder welzijn in het leven ervaren. Voorbeelden van behoeften aan zingeving zijn: begrijpelijkheid en hanteerbaarheid van het leven; zelfwaardering, gemoedsrust, richting en verbondenheid. In de vragenlijst zingeving zijn vier categorieën opgenomen die een aantal van die behoeften samenvatten: bestemming, regie, waardering en verbondenheid. Vervolgens wordt er gevraagd naar de voldoening van die behoeften per levensgebied.

Toekomstbeleving: de toekomst is net zo belangrijk als het verleden

In de psychologie is een nieuwe stroming op komst die zich richt op toekomstbeleving. De kritiek op de klassieke psychologie is dat er veel focus op de beleving van het persoonlijk verleden van iemand wordt gelegd, waardoor er te eenzijdig naar het welzijn van deze persoon wordt gekeken. Het blijkt dat de persoonlijke verbeelding van de toekomst, inclusief hoop en zorgen, misschien wel net zo’n groot effect hebben op het welzijn als de invloed die het verleden heeft. Zeker voor zingeving geldt dat het ervaren van betekenis in het leven in hoge mate samenhangt met openheid en vertrouwen richting de toekomst.

De vragenlijst Zingeving voor zelfkennis en intakes

De vragenlijst Zingeving is ontwikkeld als instrument voor intakes in personal -of lifecoaching en andere begeleidingsvormen. Het doel van de vragenlijst is om te onderzoeken hoe iemand in het leven staat en op welke manier diegene zich kan versterken op het gebied van zingeving. Het is bedoeld als praktisch instrument om inzicht te geven in hoe ‘zin’ in het leven wordt ervaren en zelfkennis te vergroten. De vragenlijst zingevingvragenlijst biedt een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Op 16 maart organiseert Ixly een gratis mini-seminar over de zingeving vragenlijst. Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Ixly