Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Na verkenningen in de literatuur en gesprekken met veel relaties is een vragenlijst Intake Re-integratie ontwikkeld. Deze geeft een scan van factoren die van belang zijn bij re-integratie. Daarmee willen we graag onderzoek doen. Doe je mee?

Factoren van belang bij re-integratie

Het is natuurlijk een open deur, maar het is belangrijk de aanpak van re-integratie af te stemmen op de situatie, mogelijkheden en persoonlijke omstandigheden van de kandidaat. Eerder hebben we al laten zien dat de mate van succes bij re-integratie in belangrijke mate voorspelt wordt door de MobiliteitsIndicator en de vragenlijst Persoonlijke Effectiviteit. Die geven inzicht in de motivatie om een baan te vinden en het vermogen van kandidaten om met veranderingen om te gaan. De begeleiding kun je daarmee scherper krijgen.
Voor een volledig beeld willen we ook graag andere factoren in beeld brengen. Daartoe hebben wij de vragenlijst intake re-integratie ontwikkeld. Deze meet onder meer onderstaande gebieden:

Taalbeheersing: zelfbeoordeling Europees Taalniveau

De kandidaat geeft aan in welke mate zij het Nederlands machtig zijn. Niet met een test, dat kan eventueel daarna, maar op basis van een zelfbeschrijving. Die loopt op van A1 niveau tot C2 niveau. De adviseur kan dan besluiten of aanvullend onderzoek nodig is, maar meestal klopt het zelfinzicht behoorlijk.

Signalering Psychische Klachten

Dit aspect geeft een scan van allerlei klachten: lichamelijke klachten (somatisering), spanning, neerslachtigheid, angst. Ook verslavingsproblematiek komt aan de orde.

Sociale integratie

Mate van sociale ondersteuning en maatschappelijke participatie is belangrijk het verkrijgen van ondersteuning en netwerken. Dit lijkt een belangrijk factor die ook voorspellend is voor de aanpak en succes van re-integratie.

Maatschappelijke problemen

Deze geeft een indicatie van de belangrijkste maatschappelijke problemen die relevant zijn voor re-integratie, zoals: schulden, huisvesting, relatie/ scheiding, familie, reisafstanden, kinderopvang, werktijden, justitie/ reclassering.

Sollicitatievaardigheden

Deze factor is vooral van belang voor de aanpak van re-integratietrajecten, ook om de leerbehoefte in beeld te krijgen.

Werkhouding

De houding ten opzichte van werk, met onderliggend allerlei werkcompetenties brengen we in beeld, zoals Werk- levensritme, Ordelijkheid, Energie, Samenwerken, Leiding ontvangen en Arbeidsmotivatie.

Doe je mee?

We willen bij 200 – 400 kandidaten deze vragenlijsten afnemen en hen vervolgens twee jaar volgen in hun ontwikkeling. Wanneer je mee wilt werken, dan krijg je een onderzoeksaccount waarin je deze en enkele aanvullende vragenlijsten kunt afnemen. De resultaten kun je gebruiken in je werk.
Vervolgens gaan wij telkens na een half jaar de re-integratie inspanningen en de resultaten daarvan volgen. De adviseur en de kandidaat ontvangen daartoe een online vragenlijst over de aanpak en het succes van re-integratie.

  • Bureaus/ adviseurs met tussen de 10 en 50 kandidaten binnen het tijdsbestek april- augustus kunnen meedoen.
  • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dus, meld je aan! Dat kan telefonisch 088 4959 000 of via info@ixly.nl.

Ixly