Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Bij NS heeft corona voor een ommezwaai gezorgd op het gebied van recruitment en leidinggeven. Wat móest er anders volgens Ronald Bleeker, Manager corporate recruitment bij NS?

Dankzij de corona crisis is de manier van werken aanzienlijk veranderd. Wat was bij NS Recruitment het meest belangrijk?

‘De grootste uitdaging zat hem, zoals bij veel bedrijven, in zoeken naar werk-privé balans; thuiswerken met partner en/of kinderen, of juist helemaal alleen. Een andere uitdaging was het meekrijgen van onze hiring managers en kandidaten. Waar men het in het begin lastig vond om alleen via videogesprekken een keuze te kunnen maken om een kandidaat aan te nemen zonder die ‘live’ gezien te hebben, zien we nu dat dat vertrouwen daarin een stuk groter is. Dit geldt ook voor kandidaten, die vonden het ook lastig om een baan te accepteren zonder fysiek op locatie te zijn geweest. Extra aandacht om vragen te beantwoorden, of een digitale rondleiding heeft die twijfel grotendeels weggenomen.  

Voorlopig blijven wij remote werken. In ieder geval tot eind dit jaar. Binnen ons MT denken wij nu na over de vraag hoe het werk eruit gaat zien na corona. Of we structureel meer thuis blijven werken bijvoorbeeld. De faciliteiten zijn er en we nemen graag de wensen van onze collega’s hierin mee. Maar bij Recruitment heeft ook de kandidaat een belangrijke rol. Werving- en selectieprocessen zijn volledig te digitaliseren – van gesprekken, assessments tot aan de contractering en on-boarding – maar met het persoonlijk contact maak je uiteindelijk pas echt het grootste verschil.’

Digitaal communicatieve, management en commerciële competenties van kandidaten meten? 
Probeer nu de Video Competentie Tests

Leidt dit ook tot een verandering in de bedrijfscultuur?

‘Een structurelere vorm van remote werken binnen Recruitment is een ontwikkeling die we goed moeten blijven volgen. Dit kan zeker effect hebben op de bedrijfscultuur. Daarom is het belangrijk om scenario’s in beeld te hebben en om na te denken over de randvoorwaarden, werkgeluk en hoe men verbinding houdt.’

Zo ja, hoe ga jij als leider om met deze veranderingen in de bedrijfscultuur?

‘Het is belangrijk om de veranderingen in beeld te hebben en om daarop te anticiperen. Deze corona situatie is nieuw voor iedereen en daarom zijn velen van ons nog zoekende. Ook daarin is het belangrijk om transparant te zijn. Medewerkers informeren over wat mogelijk komen gaat en openstaan voor feedback en emoties zijn daarin belangrijke factoren. Remote werken zal voor de één een positieve ontwikkeling zijn en de ander heeft daar meer moeite mee. Ik vind het belangrijk om daar per persoon het gesprek over te voeren en te kijken waar de individuele behoeftes liggen. Een verandering moet niet uit de lucht komen vallen. Collega’s moeten meegenomen worden in dit proces, anders is de kans groot dat er geen draagvlak is en er weerstand komt.’

Wat zijn jouw verwachtingen en aanbevelingen omtrent de toekomst van digitalisering van jouw afdeling?

‘De ontwikkelingen gaan snel. Dat is enerzijds ontzettend gaaf en biedt zoveel kansen, maar het is daarom juist ook belangrijk om goede keuzes te maken. Waar sta je nu, waar wil je naar toe en welke ontwikkeling kan jou daarbij helpen. Ik zie zoveel ontwikkelingen waar ik iets mee zou willen doen maar het is onmogelijk om dat allemaal op te pakken. Binnen Recruitment vind ik het objectiveren van het werving en selectieproces belangrijk en ontzettend interessant. Technologie en bijvoorbeeld Artificial Intelligence kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren. Ik ben met leveranciers in gesprek hoe we dit in kunnen gaan zetten, al dan niet door middel van pilots.’

Test toolkit home

Objectief selecteren?

Probeer de Test-Toolkit

Meer weten?

Ixly