Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Lees hier Ixly's aanbod voor NL Leert Door

Er zijn veel werknemers en ZZP’ers die door de corona crisis worden geraakt. Om de arbeidsmarktkansen te vergroten voor werknemers en ZZP’ers stelt de overheid € 50 miljoen beschikbaar. Mag jij ook zo’n traject aan gaan bieden voor ontwikkeladvies, om- en bijscholing?

In eerste instantie mogen alleen gekwalificeerd loopbaanadviseurs een beroep doen op de regeling. Maar in het najaar kan iedereen zijn of haar voordeel er mee doen.

Zo zit het:

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. 

Bekijk Ixly’s Arbeidsmarktkansenscan
Vraag een demo aan of schrijf in voor een webinar over de mogelijkheden

Het tweede noodpakket banen en economie, dat doorloopt tot eind september, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd wil het kabinet met het pakket mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW-regeling aanvragen bijvoorbeeld verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun O&O-fonds biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Het kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn, of om beter inzetbaar te worden voor andere bedrijven. Maar de ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen. Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De opleidingsinstantie handelt verder de administratie en kosten af. Opleidingsinstanties kunnen zich deze zomer individueel of in een samenwerkingsverband aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidieregeling om de scholing te financieren. Naar verwachting kunnen zo’n 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gerealiseerd worden.

Welke bijscholing een werknemer nodig heeft?Kijk hier voor bruikbare tests voor talent ontwikkeling

Demo

Arbeidsmarktkansen scan

Vraag aan

Ixly