Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt sinds enige jaren een aanzienlijke subsidie beschikbaar voor projecten die duurzame inzetbaarheid van personeel bevorderen. Voor organisaties die willen inzetten op duurzame inzetbaarheid is de subsidie een uitgelezen kans om de financiering bij elkaar te brengen voor plannen en initiatieven rondom gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid formuleert duurzame inzetbaarheid als volgt: “Duurzame inzetbaarheid is het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken.”.

Soorten subsidies en deadlines

Er zijn twee soorten subsidies beschikbaar, één voor sectoren en regio’s (samenwerkingsverbanden), en één voor bedrijven en instellingen. Voor de eerste gaat het tijdvak voor de aanvraag al snel open, namelijk van 25 september tot en met 13 oktober. De laatste is wellicht interessanter voor kleinere organisaties. Verwacht wordt dat het aanvraagtijdvak voor deze subsidie in november zal zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de regelingen:

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor sectoren en regio’s

Deze subsidie is bedoeld voor O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Het gaat hier om brede (inter)sectorale en regionale plannen, waarbij je moet denken aan projecten die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Er is 12,5 miljoen euro beschikbaar. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 500.000 euro, maar in een samenwerkingsverband kan dit meer zijn.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen

Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Er zijn minder grote bedragen beschikbaar voor deze regeling, maar tegelijkertijd hoeven organisaties geen samenwerkingsverbanden op te zoeken om deze subsidie aan te vragen. Aanvragen zijn mogelijk voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen. De verwachting is dat er een nieuw tijdvak van 14 t/m 25 november wordt opengesteld voor deze subsidie.

Meer informatie en voorbeeldprojecten

Op de website van het Agentschap SZW is meer informatie te vinden over de regelingen. Daarnaast vindt u hier een overzicht van interessante voorbeeldprojecten

Kom naar onze bijeenkomst op 14 september 2017!

Heeft u interesse in een van de subsidies en wilt u er wellicht gebruik van gaan maken? Kom dan naar de gratis bijeenkomst over duuzame inzetbaarheid die Ixly op 14 september organiseert in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema Duurzame Inzetbaarheid wordt hier uitgebreid vanaf verschillende kanten toegelicht, er worden inspirerende projecten gepresenteerd en er zijn experts aanwezig die u verder op weg kunnen helpen met de subsidiemogelijkheden. Meer informatie en aanmelden.

Ixly