Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Inmiddels hebben we veel verschillende testen in de testcatalogus opgenomen voor het meten van intelligentie specifiek voor het vmbo/mbo-niveau. Graag lichten we een aantal recente testen toe in deze blog. Over onze Adaptieve Capaciteitentest Algemene Intelligentie die het gehele domein intelligentie meet op vmbo, en alle vier de mbo-niveaus, leest u meer in deze blog. De testen die we hier bespreken zijn:

  • Blokken Tellen (TPT)
  • Verbale Analogieën L (TPT)
  • Figuren L (TPT)

Hieronder leest u meer over deze testen en ziet u een voorbeeldvraag.

Blokken Tellen (TPT)

Blokken Tellen meet het abstract analytisch vermogen en ruimtelijk inzicht. Elke opgave bestaat uit een figuur opgebouwd uit een aantal blokken. Bij elke opgave dient het aantal blokken (ook de verborgen blokken) geteld en ingevuld te worden. Blokken Tellen heeft een voorlopige vmbo normgroep (N = 84). Klik hier voor meer informatie over deze test.

Verbale Analogieën L (TPT)

De Verbale Analogieën L test meet het verbaal analytisch vermogen en is een wat eenvoudigere variant van Verbale Analogieën die al in de Toolkit beschikbaar is. Bij de nieuwe test is het de bedoeling dat er een verband ontdekt wordt tussen woorden. Elke opgave bestaat uit drie woorden en een vraagteken. Er is een verband tussen de bovenste twee woorden. Op de plek van het vraagteken moet het woord komen, dat samen met het onderste woord hetzelfde verband heeft als de bovenste twee woorden. Verbale Analogieën L heeft een voorlopige vmbo/mbo normgroep (N = 86). Klik hier voor meer informatie over deze test

Figuren L (TPT)

De Figuren L test meet het vermogen om tot logische conclusies te komen aan de hand van visueel (non-verbaal) aangeboden informatie. De test bestaat uit abstracte figuren, waarin een logisch patroon ontdekt moest worden. Deze test heeft een voorlopige normgroep (N = 101). Klik hier voor meer informatie over deze test.

Statistische kenmerken

Ondanks het feit dat de (selectie)normgroepen nog een beperkte omvang hebben zijn de betrouwbaarheden zeer acceptabel. Figuren L heeft een alpha van maar liefst 0.92, Verbale Analogieën L heeft een alpha van 0.85 en Blokken Tellen een alpha van 0.76. Dat is de reden dat we deze testen nu al gepubliceerd hebben om ook data te verzamelen om de normgroep verder uit te breiden.

Lees ook: “Vier mbo normgroepen voor de ACT Algemene Intelligentie”

Ixly